Nu händer det grejer!

Lördagen 15/10 och Söndagen 16/10 så tar kagges över “A Bowl poke poke”på Blecktornsgränd 8.
Dessa två kvällar kommer vi köra en sattmeny med fullaglas
för endast 800 riksdaler.
För att boka, maila rest.kagges@gmail.com.

Kärlek från kagges.